Хабитурентска история

Отиде на бала с костюм за 5000 лева (майка му и баща му теглили 10 000 за синковеца). Поканят цялата рода да видят гордостта на семейството. Хапнат, пийнат, викат: – Успех в живота… Изпратят го към ресторанта, седнат, изпонапият се, сетят се за имоти, почнат да делят, сбият се… Отиде синковеца в ресторанта, събрал 4 […]

Всяка жена се счита за незаменима, но предполага, че може лесно да замени всяка друга…

Всяка жена се счита за незаменима, но предполага, че може лесно да замени всяка друга…