Всяка жена се счита за незаменима, но предполага, че може лесно да замени всяка друга…

Всяка жена се счита за незаменима, но предполага, че може лесно да замени всяка друга…